Župu Sutlanska Poljana osnovao je zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac tako da je desetak sela odcijepio od župe Zagorska Sela, a kapelu sv. Ane uzdigao u župnu crkvu. Prvog župnika župa dobiva 1811. Župi pripadaju dvije kapele; Marije Magdalene u Košničkom Humu i sv. Martina u Bojačnom. Kako je u župu spadao i Veliki Tabor župnici su misili u dvorskoj kapeli sve do 1904.g. kada dvor kupuje poznati hrvatski slikar Oton Iveković (nažalost njegova je žena bila zagrižena masonka pa je dala izbaciti sav inventar iz dvorske kapele). Glavni oltar sv. Ane kakav je danas nabavljen je 1911.g. kao i oltar sv. Florijana u pokrajnjoj kapeli. 1904.g. djevojke su za svoj novac nabavile procesijski kip Majke Božje koji i danas postoji. Kako se župa nalazi uz samu Sutlu, a zapošljavalo se uglavnom u Sloveniji, stanovništvo se toliko osulo da župa danas broji jedva 430 duša dok je 1905. godine u župi bilo 324 potvrđenika.

 

Home