KAPELA SV. IVANA

Prekrasna kapela posvećena sv. Ivanu evanđelisti nalazi se u Ivaniću Miljanskom. S visokog brežuljka okruženog vinogradima na kojem se nalazi kapela pucaju vidici na sve strane Hrvatskog Zagorja.

Prema istraživanjima koja je sproveo hrvatski restauratorski zavod izgradnju kapele treba smjestiti u drugu polovicu 15.st. Iz tog je vremena i zidni oslik u fresko tehnici. Kapela je sva oslikana iznutra. Nažalost u kasnijim fazama radikalnih preuređenja nešto je oslika stradalo, međutim u tijeku je obnova i konzervacija koju provodi spomenuti zavod.

Home