KAPELA SV. MARTINA

Okružena vinogradima i klijetima na visini 375m. (podno samog vrha Špičak na kojemu se nalazi kasnobrončano nalazište s najvećom nekropolom kod nas) sunča se kapela svetog Martina.Kako je sv. Martin od 11. do 13. st. u Zapadnoj Panoniji najčešći zaštitnik, prema mišljenju eminentne povjesničarke umjetnosti A. Horvat postojanje kapele sv. Martina treba smjestiti u sam srednji vijek. Kako je kapela pregrađivana i dograđivana njezinu izgradnju možemo pratiti dijelom iz vremena prije 17. st. Kapela ima zvonik piramidalnog završetka pokriven drvenom šindrom, dok su pročelja oslikana. Crkva ima tri oltara; glavni sv. Martina te dva pokrajna sv. Antuna i sv. Uršule.

Na nedjelju nakon blagdana sv. Martina 11. studenog slavi se Martinjsko proštenje te zahvalnica župe Sutlanska Poljana kada iz cijelog kraja hodočaste vjernici. Nakon mise mladi pripreme zabavni program a onda se nastavi slavlje po obližnjim klijetima duboko u noć.

Home